Det är långt ifrån så enkelt att köpa en barncykel som många föreställer sig att det är – både när det gäller cykelns kostnad och hur pass spänd av förväntan barnet är för att få cykla på den. Men hur ska du kunna veta huruvida du köper rätt cykel till ditt barn och att han…