Detta bör du känna till innan du köper en barncykel

Det är långt ifrån så enkelt att köpa en barncykel som många föreställer sig att det är – både när det gäller cykelns kostnad och hur pass spänd av förväntan barnet är för att få cykla på den. Men hur ska du kunna veta huruvida du köper rätt cykel till ditt barn och att han eller hon kommer att fortsätta älskar den om ett halvår eller ett år? Frukta inte, här får du veta allt du behöver känna till!

En barncykel kan vara svår för ditt barn att styra

Barncyklar bör vara tillräckligt lätta för att du enkelt ska kunna lyfta den och barnet styra den med lätthet. Generellt sett är en ram av aluminium lättare i vikt än en stålram. Om har svårt att lyfta en viss barncykel, bör du vara medveten om att det kommer vara svårt för ditt barn att hantera cykeln i fråga.

En bra barncykel är stadig (inte tung). Barncyklar kastas nämligen ofta på marken när det är dags för middag, och kommer oundvikligen även vara inblandade i några mindre olyckor här och där. Därför är det viktigt att den cykel du väljer ut till ditt barn har en gedigen konstruktion. Det innebär dock inte att den ska vara tung, vilket vi har gått in på ovan, utan att den är välgjord.

Det är dock inte bara ramens material som är viktigt, utan även cykelns design. En låg ram gör det enkelt för barnet att kliva på och av cykeln, vilket är särskilt lämpligt för mindre barn som använder en balanscykel eller sin allra första cykel med pedaler. Även äldre barn som inte har ett särskilt stort självförtroende på sin cykel kan gynnas av att använda en barncykel med lägre ram.

Välj rätt cykel till ditt barn

Vårt avslutande råd kan verka uppenbart, men i takt med att ditt barn blir äldre kommer den typ av cykling som barnet ägnar sig åt att förändras. Därmed förändras även deras behov. Köp därför inte en mountainbike till ett barn som föredrar att främst cykla på asfalterad väg och vice versa.