Krävs antibiotika?

Det finns en uppsjö sjukdomar som kan behandlas med antibiotika. Under senare tid har det kommit en stor debatt om huruvida man skriver ut detta allt för lättvindigt för att det skall vara bra i längden. Dock har vi idag en stor nytta av antibiotika för att kunna hantera annars problematiska infektioner och inflammationer. När det kommer till klamydia och andra könssjukdomar har antibiotika varit det snabba och enkla sättet att behandla åkomman. På ett par veckor kan man komma tillrätta med en smitta som i förlängningen kan ha svåra konsekvenser. Det är inte ovanligt att man bär på en smitta utan att själv känna till den. Vissa symptom är så marginella att man ofta helt och hållet missar att man har en infektion i kroppen. För att göra ett klamydiatest kan man beställa allt som krävs över nätet. Detta kommer hem i brevlådan och genom ett urinprov kan man snabbt få svar på huruvida man har någonting att behandla.

Information

Någonting som i viss utsträckning kan anses vara speciellt för klamydiatest är att sjukdomen faller in under en kategori sjukdomar som kräver informationsplikt. Den som har fått ett positivt resultat (och därmed bär smitta) skall ta kontakt med de sexuella partners som kan vara i riskzonen. Detta har två huvudsakliga funktioner. Dels att man skall reda ut varifrån man fått smittan, men också för att de man varit med skall kunna minimera smittspridningen. Får man reda på att man bör kontrollera sig, är det viktigt att man gör detta snabbt för att i värsta fall ringa och informera eventuellt smittade.

Det har tidigare varit ett stigma att göra klamydiatest. Detta för att synen på promiskuös aktivitet varit en annan än nu. Önskar man göra testerna i hemmet för att undvika frågor och väntrum, kan man få hem kompletta tester man utför själv. Skulle det visa sig att man har en smitta, kan man enkelt få behandling på det vis vi nämnt i denna artikels introduktion. Önskar man även göra andra test för att säkerställa var man befinner sig sjukdomsmässigt, går det utmärkt att beställa från samma ställe.