Det finns en uppsjö sjukdomar som kan behandlas med antibiotika. Under senare tid har det kommit en stor debatt om huruvida man skriver ut detta allt för lättvindigt för att det skall vara bra i längden. Dock har vi idag en stor nytta av antibiotika för att kunna hantera annars problematiska infektioner och inflammationer. När…